באם אני קונה יין/מיץ ענבים מאוצר ב"ד ומתכוון לא לזכות בזה הגם שאני מכניס זאת לביתי, האם זה חייב בביעור. והאם זה דרך ראויה לכתחילה?

מי שמכניס יין קודם הביעור ולא מתכוין לזכות פטור מלבער.

לפי הדרך אמונה אפשר לנהוג כך לכתחילה.