אני מעונין לשתול בגינתי פרחי נוי ותבלינים, ולהוסיפם ליד עצי הפרי ועץ הגפן הנטועים זה מכבר, מהי הצורה הנכונה לשתילתם ללא איסור כלאים?

בענין פרחי הנוי לא קיימת מגבלה על מיקומם מפני שאין בהם איסור כלאיים, אך בענין התבלינים העומדים למאכל אדם צריכים להרחיק לכתחילה 30 ס"מ ולכה"פ 15 ס"מ  בין תבלין לתבלין [מסוגים שונים] והוא הדין בין תבלין לירק. אמנם בין התבלינים לעצי הפרי לא זקוקים להרחיק אך מן הגפן עלינו להרחיק שיהיה מעיקר הגפן ועד גבעול התבלין 6 טפחים, וכן חשוב להקפיד שלא תהיה הגפן סוככת על התבלינים וכדו'.