אני רוצה לשאול האם עלי לברך על פרות אשר גדלים בגינה בביתי את אותה הברכה של תרומות ומעשרות?

צריך לומר את נוסח ההפרשה כולל את הברכה ובשנות מעשר שני כמו שנה זו וכן שנה הבאה גם לברך את הברכה השניה על פדיון מעשר שני [לבירורים להתקשר לטלפון 02-6488888 שלוחה 3].