אני מעוניין לדעת האם ניתן לקנות כיום בצל בשוק?

קיימים שלושה סוגי בצלים:

בצל סגול הינו מלקיטת שביעית ויש לקנותו בהשגחה.

בצל ראש עם מעט קליפה בהירה [זן בית אלפא] הינו מלקיטת שמינית וניתן לקנותו בכל מקום ולהפריש תרומות ומעשרות.

הבצל היבש עם קליפה חומה התחיל להגיע לשווקים מלקיטת שמינית ואין בו איסור ספיחין. אמנם, קיים עדיין בצל במחסנים מלקיטת השנה השביעית ובצל זה אין לו היתר לעולם ולכן צריך לברר מתי נלקט או לקנות בהשגחה. [למחמירים בנזרע בשביעית, יש להמתין עד ר"ח אדר א' – אז הרוב בשוק יהיה מזריעת שמינית