אני מגדלת בעציצים על אדן החלון מיני צמחים ורציתי לשאול כמה שאלות בדיני כלאי זרעים:

הרב גלעדי שליט"א

1] ש. האם אפשר לשתול בעציץ אחד 2 מינים של אילנות?

ת. כן.

2] ש. האם אפשר לשתול בעציץ אחד כמה מינים של פרחי נוי?

ת. כן.

3] ש. האם אפשר לשתול בעציץ אחד אילן ופרחי נוי?

ת. כן.

4] ש. האם מותר לשתול בעציץ אחד אילן ותבלין?

ת. כן, ובתנאי ששותל רק תבלין אחד.

5] ש. האם מותר לשתול בעציץ אחד אילן וירק?

ת. כן, ובתנאי שזה ירק אחד.

6] ש. האם אפשר לשתול בעציץ אחד כמה מיני תבלינים?

ת. לא אא"כ מרחיק בין תבלין לתבלין מרחק של 15 ס"מ.

7] ש. האם אפשר לשתול בעציץ אחד שני מיני ירקות בהפרדה של מחיצה מפלסטיק?

ת. אי אפשר רק אם המחיצה רחבה 40 ס"מ וגבוהה 1 מטר.

8] ש. כמה הרווח שצריך להיות בין שני מיני ירקות בעציץ אחד?

ת. 15 ס"מ.

9] ש. האם צריך להרחיק בין שני עציצים שיש בהם מינים שונים?

ת. גם בין שני עציצים צריך להרחיק מרחק של 15 ס"מ.