אני גר באילת מה היתה דעתו של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל האם צריך לשמור יום טוב שני באילת?

ידועה מחלוקת הפוסקים האם יש לנהוג באילת יום טוב שני, בספר ישא יוסף (חלק א סימן קז) כתב שדעת מרן הגרי"ש אלישיב היתה כדעת מרן החזון איש שצריך לנהוג יום טוב שני באילת שדין אילת כדין חוץ לארץ.