אם אני נימצא בכפר ערבי וקוטף פירות האם חייב במעשרות?

יש להפריש אך לא לברך על הפרשה זו [המנהג שהברכי יוסף מביא שעל כל פירות גוי שישראל גמר מלאכה אין מברכים וק"ו כאן שאפשר שקוטף בשליחות הגוי].