אני לא בבית כעת אחזור בע"ה אחרי ראש חודש אלול, ויש ברשותי מיץ לימונים בהקפאה, האם אני יכולה לבער את הלימונים גם אחרי ראש חודש?

אפשר לחלק לכל אחת מזון שמספיק לשלוש סעודות לפי מספר הנפשות שיש באותה משפחה, ואין צריך להפקיר את הלימון.