אלו פירות ניתן כבר לברך אליהם ברכת שהחיינו?

כל פירות הקיץ: אפרסק, נקטרינה, משמש, ענבים, דובדבנים, גודגדניות, תפוחי ענה [כיון שניכר חידושם אך יש שאינם מברכים על תפוחים שהחיינו].