אדם המגדל עץ פרי במרפסת השמש בבית קומות. כשהפרות מבשילים הוא קוטף אותם ומניחם בארון איחסון באותה מרפסת ואח"כ מכניסם לבית כדי לאכול, לפי הצורך. מה דין תרו"מ לפירות אלה?

מכיון שכל מרפסת יש בה דרגות חיוב אחרות, ויש שאלה אם זה נקרא ראית פני הבית שלא נכנס בדלת הראשית לכן צריך להפריש בלי ברכה ולא לערב פירות אלו לפני המעשר עם פירות טבל אחרים.