תגיות קשורות

בפירות שביעית מותר להשתמש רק שימושים כאלו שחלק ניכר מהציבור רגיל להשתמש.
פרי או ירק שרגילים לאכול חי אסור לבשל אלא אם חלק ניכר מהצבור רגיל לבשלו. וכמו כן פרי או ירק שרגילים לאכול שלם ולא מרוסק אסור לרסק אלא אם חלק ניכר מהציבור רגיל לרסקו.

הרגלי הציבור משתנים מדור לדור, ועל מנת לדעת מה מקובל היום נשמח אם תענו לשאלות סקר זה לגבי הרגלי האכילה בביתכם. כמובן סקר זה לבד אין כדי להכריע, והדברים יועברו לידי הרבנים לשקלם בפלס על פי כללי ההלכה.
יש להדגיש כי השאלות בסקר זה הינם על הרגלי האכילה של בוגרים ולא של תינוקות.
[בישול וריסוק לצורך אכילת קטנים מותר במה שהם רגילים בו].

אולי יעניין אותך...

דיני פירות שביעית

פירות שביעית (פירות שגדלו גבולות ארץ ישראל המקודשת, ונחשבים גידולי שביעית) מותרים באכילה ובשימוש, ויש הסוברים שאף מקיימים מצוה באכילתם.(…)

קרא עוד »