תגיות קשורות

עדכון לשאלת רבים אודות רכישת פרחים

הפיקוח הניתן על ידינו בשנת השמיטה הוא לזיכוי הרבים שיוכלו להתענג על פרחים שלא "נעבדו באיסור".
כעת במוצאי שביעית הרבה מהפרחים יתכנו בחשש שנזרעו בשביעית והקושי בהשגחה גדול,
ועל כן ביקשנו להפסיק את מתן ההכשר [וכשם שמקבלים שכר על הדרישה וכו'].
יראי ד' המבקשים להימנע מלעטר שולחנם בשב"ק ויו"ט בפרחים שנעבדו באיסור יוכלו להשתמש ב"ורדים" ו"גרברות" שעפ"י רוב אין בהם חששות שנזרעו בשביעית.
ניתן להיעזר בלוח "מועדים לשמיטה" לידע מאימתי מגיעים פרחים בהיתר.


בברכה,
ועד השמיטה בראשות הגר"י אפרתי שליט"א