עוד על מצוות תרומות ומעשרות

תגיות קשורות

  1. ראש השנה א' תשרי הוא ראש השנה לירקות ולכן על אף שגם שנת תשפ"ג וגם שנת תשפ"ד הינן שנות מעשר שני אין להפריש תרומות ומעשרות מירקות שנלקטו עד כ"ט אלול תשפ"ג לפני ראש השנה, על ירקות שנלקטו אחרי ראש השנה תשפ"ד – ולהיפך, משום שלא מפרישים משנה על חברתה.
  2. הפרשה משנה על חברתה לא מועילה גם בדיעבד ולכן גם אם כבר הפריש מירק שנלקט לפני ראש השנה על ירק שנלקט אחרי ראש השנה – ולהיפך, ההפרשה לא מועילה. אך לפעמים היא הועילה לתקן חלק מהירקות השייכים לאותה שנה, ועל כן מי שבטעות הפריש כך עליו לעשות שאלת חכם כיצד לתקן את הירקות. ניתן להתקשר לבית ההוראה שעל ידי בית המדרש 'אמונת איש' 02-6488888.
  3. יש הסוברים שגם ירק שגידולו נגמר לגמרי נחשב כמו שנלקט, ולכן ירקות כעגבנייה, חציל וכדומה שאינם גדלים עוד ועוד שהגיעו לגמר גידולם לפני ראש השנה, והישארותם על השיח אינה מוסיפה בהם עוד, אין להפריש מהם על ירקות שעדיין לא נגמר גידולם וכן אין להפריש מירקות שלא נגמר גידולם בערב ראש השנה על ירקות שנגמר גידולם בערב ראש השנה.
  4. מי שהתערבו לו ירקות שנלקטו לפני ראש השנה על ירקות שנלקטו אחרי ראש השנה, או ירקות שנגמר גידולם לפני ראש השנה עם ירקות שנגר גידולם אחרי ראש השנה, ישנם בזה כמה דעות ועליו לעשות שאלת חכם. ניתן להתקשר לבית ההוראה שעל ידי בית המדרש 'אמונת איש' 02-6488888.