מנוי בקרן המעשרות

הדרך המהודרת והפשוטה להפריש תרומות ומעשרות

למי מיועדת קרן המעשרות?

במקרים רבים גם מי שאינו חקלאי או עוסק בתחום היבול
צריך להפריש תרומות ומעשרות:

פירות בגינה

יש לך פירות או ירקות שגדלו בגינה או בעציץ? יש לך פירות מהשנה הרביעית לעץ?

קניה בשוק

קנית בשוק ירקות או פירות ואתה חייב להפריש מהם תרומות ומעשרות? או לחלל מהם את קדושת פירות רבעי?

הפרשה בבית

ע"פ דעת הרב אלישיב זצוק"ל
על פי דעת מרן הרב יוסף שלום אלישיב זצ”ל ורבים מגדולי ישראל חייב אדם לכתחילה להפריש תרומות ומעשרות מתוצרת שרכש – גם אם נרכשה ממקום מושגח.
למידע נוסף
עליך להפריש תרומות ומעשרות ובכללם מעשר שני אולם אינך יודע כיצד להכין, לתחזק ולבער את המטבעות
עליהן מחללים את קדושתו?
במיוחד עבורך הוקמה קרן המעשרות

מהי קרן המעשרות?

מכיוון שפעולת חילול המעשר השני הינה פעולה מורכבת מאוד כאשר היא מבוצעת באופן עצמאי על ידי מי שאינו בקי ומומחה בהלכות אלו, מעמידה קרן המעשרות מטבעות לכלל המנויים והיא שדואגת לטיפול במטבעות כהלכה ומבערת אותם כדין בהגיע זמן הביעור.

באמצעות הצטרפות כמנוי לקרן המעשרות יכול כל אדם לבצע את הפרשת התרומות והמעשרות על מטבע ייעודית בקרן באופן פשוט וקל וכך ללא צורך בשום פעולה נוספת מלבד ההפרשה ואמירת נוסח החילול המיוחד למנויי הקרן. הפירות נהיים מותרים באכילה כשהקרן היא זו שמטפלת במטבעות כדינם.
הקרן מפוקחת ומנוהלת על-ידי הגאון הרב שאול רייכנברג שליט”א.

כיצד מצטרפים לקרן המעשרות?

מצטרפים לקרן המעשרות
ניתן להצטרף באחת מהדרכים הבאות:

לוגו נדרים פלוס
באמצעות עמדות נדרים פלוס
בקופת 'בית מדרש להלכה בהתישבות - קרן המעשרות'


בטלפון: 026488888
שלוחה 1
1
מצטרפים לקרן המעשרות
מקבלים אישור חברות
מקבלים בדואר או במייל אישור חברות עם נוסח ההפרשה המיוחד למנויי קרן המעשרות.
2
מקבלים אישור חברות
מפרישים ואומרים את נוסח ההפרשה
כעת ניתן להפריש תרומות ומעשרות ולחלל את המעשר שני ורבעי שבידכם על המטבע של הקרן באמצעות אמירת נוסח החילול הייחודי למנויי הקרן.
3
מפרישים ואומרים את נוסח ההפרשה
נהנים כהלכה מתנובת הארץ
הפירות נעשו חולין וניתן לאכלם, כאשר הקרן היא זו שדואגת לטיפול במטבעות כהלכה.
5
נהנים כהלכה מתנובת הארץ

כיצד פועלת הקרן?

מעשר שני

היות ובימינו לא ניתן לאכול את המעשר השני בטהרה בירושלים, בעת הפרשת תרומות ומעשרות יש לחלל את המעשר השני על פרוטה ולעיתים, אף, על “פרוטה חמורה” תוך ביצוע מעקב קפדני אחר “יתרת” הפרוטה עם כל חילול. בשנות ביעור המעשר יש לאבד את המטבע ולייחד במקומו מטבע חדש. פעולות אלה מחייבות ידע הלכתי רחב בסוגיות אלו ואדם שאינו בקי בהן כל הצורך עלול להיכשל.

הקרן מעמידה למנוייה מטבעות מסודרים וממוספרים ומאפשרת את חילול המעשר שני על המטבע. בעת ההפרשה על המנוי לומר את נוסח החילול המיוחד לחברי הקרן, וכך הוא מעביר את קדושת המעשר-שני מן הפירות למטבע  מסוים בקרן.

בכל יום מחלל הממונה על הקרן את הקדושה מכלל המטבעות, למטבע נפרד, ובכך הוא “מפנה” אותם לחילולים נוספים שיתבצעו ביום המחרת על ידי המנויים. עם הגיע זמן הביעור יחוללו המטבעות כהלכה.

מעשר עני

בימינו, הודות לטכנולוגיית הקירור, משווקת תוצרת רבה החייבת במעשר שני גם בשנות מעשר עני. התוצרת כוללת: פירות חורף, פירות וירקות מקירור, פיצוחים, מוצרים יבשים, קפואים, שימורים ועוד.

בנוסף, יש לדעת כי מעשר עני המופרש מתוצרת שהיא טבל ודאי – חובה לתיתו בפועל לעני.

במסגרת קרן המעשרות הוסדרו דרכים שונות לסייע גם בנתינת מעשר עני בפועל. על המעוניינים בכך להירשם במשרדי הקרן באופן מיוחד.

שאלות נפוצות

לכל אדם הנוהג להפריש בעצמו תרומות ומעשרות כגון: חקלאים ובעלי גינות פרטיות, לאלו שרוכשים פירות וירקות בשווקים או בחנויות שאינן בפיקוח ועדת כשרות מהודרת וכן לאלו המהדרים להפריש תרומות ומעשרות בביתם גם מתוצרת עם השגחה מהודרת.

בקרן ישנם מטבעות רבים, מסודרים וממוספרים שעליהם מחללים מנויי הקרן את מעשרותיהם. כאשר מפריש אחד המנויים תרומות ומעשרות, עליו לומר את נוסח החילול המיוחד לחברי הקרן, וכך הוא מעביר את קדושת המעשר שני (או הרבעי) מפירותיו למטבע  מסוים – לפי תנאי הקרן.

בכל יום מחלל הממונה על הקרן את הקדושה שחיללו המנויים על כלל המטבעות, למטבע נפרד, ובכך הוא מפנה את המטבעות שבקרן לחילולים נוספים שיתבצעו ביום המחרת.

את המטבעות "המלאים" מבער הממונה על הקרן במועד הביעור.

הכנת המטבע לחילול מעשר שני, והטיפול בו, דורשים בקיאות הלכתית נרחבת.

כל היודע כיצד לנהוג במטבע אינו זקוק, באופן עקרוני, להצטרף כמנוי לקרן המעשרות. בין הנושאים אותם יש להכיר על בוריים: אופן ביעור  המטבע במועד הביעור, ידיעת דיני הפרוטה החמורה הנכללת במטבע ועוד.

מכיוון שגם בשנת מעשר עני משווקת תוצרת רבה החייבת במעשר שני, כגון: פירות החורף, פירות וירקות מקירור, פיצוחים, או מוצרים יבשים, קפואים, שימורים וכדו'.

מעשר עני המופרש מתוצרת המוגדרת כטבל ודאי – חובה לתת בפועל לעני.

במסגרת קרן המעשרות הוסדרו דרכים שונות לסייע גם בנתינת מעשר עני בפועל, אך על המעוניינים בכך להירשם במשרדי הקרן באופן מיוחד. לפרטים אנא פנו אלינו בטלפון 02-6488888.

בהחלט! עליך להמשיך לעשר: להפריש יותר מאחד ממאה, לומר את נוסח ההפרשה, וכן את נוסח החילול המיוחד לחברי הקרן. החברות בקרן פוטרת מהחזקת מטבע מיוחד לחילול מעשר שני, אך אינה פוטרת מביצוע ההפרשה ומאמירת הנוסח.

לא, מכיוון שהוא מחלל את המעשר שני שלו על מטבעות הקרן.

כן! עליך לומר את נוסח החילול המיוחד לחברי הקרן, כפי שנשלח אליך. הנוסח נשלח אל המנויים עם תחילת חברותם, וניתן לקבלו בכל עת במשרדי הקרן.

עליך להירשם כמנוי בקרן המעשרות, להפריש תרומות ומעשרות מ התוצרת שרכשת בחנות ולחלל את המעשר שני בנוסח המיוחד לחברי הקרן.

שים לב! בחנויות שאינן בהשגחה מהודרת עלולים להימצא פירות שיש בהם חשש ערלה. בית המדרש להלכה בהתיישבות מפרסם מדי תקופה עדכונים ולוחות אודות מיני הפירות שיש בהם חששות ערלה.

ללוח אחוזי ערלה לחץ כאן.

קרן המעשרות מעמידה מטבעות המספיקים למספר חילולים רב. מרבית המנויים מחללים רק חילולים בודדים בכל יום, ואינם מנצלים את מלוא החילולים העומדים לרשותם, לפיכך, אם אירע ועליך לחלל פעמים רבות (לשימושך הפרטי) ביום אחד – הנך רשאי לעשות כן.

ילדיך הגדולים שאינם נשואים – רשאים לחלל על סמך חברותך בקרן, אך על ילדיך הנשואים  להצטרף כמנויים בכדי לחלל.

הנהלת הקרן מאפשרת לחבריה לחלל באופן חד פעמי עבור אדם אחר, אך אין רשות לנהוג כך באופן קבוע. בכל מקרה, על החבר להקפיד לחלל את המעשר בעצמו, והוא אינו יכול לתת רשות לאחר לחלל עבורו.

ההצטרפות לקרן המעשרות פשוטה מאוד. תוכל/י להצטרף בכל אחת מהדרכים הבאות:

  • הצטרפות מקוונת 
  • בשיחה עם מרכז שירות הלקוחות בטלפון: 02-6488888
  • באמצעות עמדות נדרים פלוס 

כן. אנא פנה אלינו לצורך הסבר התהליך.

לבדיקת תוקף החברות לחץ כאן.

תוכל לבדוק את תוקף המינוי שלך גם במשרדי הקרן, או בעמדות נדרים פלוס.