תגיות קשורות

כיצד אקנה עץ פרי ללא איסור כלאים?!

אתה רוצה לקנות שתיל עץ לגינתך?
ישנם בגינתך עצי פרי?
מעוניין לתת מתנה עציץ לנטיעה?
עליך לבדוק היטב שלא תעבור באיסור 'כלאי אילן'!

המציאות בארץ ישראל היא שרוב רובם של המשתלות מגדלות ומוכרות לדאבוננו גם שתילים המורכבים באיסור כלאים מין על אינו מינו, או על ספק מינו. ויש איסור לשתול עצים אלו.

סוג העץהאם מצויה
הרכבה אסורה
אבוקדולא
אגוזי מלךלא
אגסכן
אנונהלא
אפרסמוןלא
אפרסקכן
אשכוליתכן
אתרוגכן
גודגדןכן
גויאבהלא
גויאבה תותיתלא
גפןלא
דובדבןכן
זיתלא
חבושלא
חרובלא
לימה (ליים)כן
לימו ןסיני (לימקווט)כן
לימוןכן
לימטה (לימון מתוק)כן
ליצ'ילא
מנגולא
מקדמיהלא
סוג העץהאם מצויה
הרכבה אסורה
משמשכן
נקטרינה (אפרשזיף)כן
פומלהכן
פומליתכן
פיג'ואהלא
פיטאיהלא
פיסטוק (בטנה, אלה אמיתית)כן
פפאיהלא
פקאןלא
פרי גן עדן (קובו)לא
צבר (סברס)לא
קיווילא
קלמנטינהכן
רימוןלא
שזיףכן
שזיף פיסרדיכן
שקדכן
תאנהלא
תמר (דקל)לא
תפוזכן
תפוז סיני (קומקווט)כן
תפוחלא

ישנן שתי אפשרויות לקנית עץ פרי ללא חשש איסור:
1) קנית עץ שלא מצויה בו הרכבה אסורה.
2) קניה במשתלה המוכרת רק עצים כשרים ועומדת תחת פיקוח.

1) קנית עץ שאין בו הרכבה אסורה

ישנם מינים שלא קיימות או לא מצויות בהן הרכבה אסורה, והם מורכבים תמיד על מינם או שאינם מורכבים כלל. מינים אלו ניתן לקנותם בכל משתלה.

מינים שאין בהם הרכבה אסורה

בעצי שבעת המינים: גפן, תאנה, רימון, זית, תמר (דקל) – לא קיימות הרכבות אסורות.
מינים נוספים שלא קיימת או לא מצויה בהם הרכבה אסורה: אבוקדו, אגוזי מלך, פקאן, מקדמיה, אנונה, אפרסמון, גויאבה, גויאבה תותית, חבוש, חרוב, ליצ'י, מנגו, פיג'ואה, פיטאיה, פפאיה, פרי גן עדן (קובו), צבר (סברס), קיוי, תפוח.

2) קנייה במשתלה כשרה

הרוצה לשתול עץ פרי ממין שמצויה בו הרכבה אסורה, צריך לקנות את השתיל במשתלה המוכרת רק עצים כשרים ועומדת תחת פיקוח.

מינים שמצויה בהם הרכבה אסורה או ספק הרכבה אסורה

אגס, אפרסק, נקטרינה ('אפרשזיף'), גודגדן, דובדבן, משמש, פיסטוק (בטנה, אלה אמיתית), שזיף, שזיף פיסרדי,
שקד.
מיני הדרים: אשכולית, אתרוג, לימון, לימון סיני (לימקווט), לימה (ליים), לימטה (לימון מתוק), פומלה, פומלית,
קליפים – קלמנטינה ומנדרינה, תפוז, תפוז סיני (קומקווט).

נאמנות המוכר על כשרות השתיל

לתשומת לב!
בדרך כלל אין לסמוך על המוכר שאומר שהשתיל אינו מורכב באיסור, וזאת משתי סיבות:
א] רוב המוכרים אינם יודעים האם אמנם השתיל אינו מורכב באיסור. 1) משום שאינם יודעים אלו מינים דינם בהלכה כשני מינים, ואלו מינים הם מין אחד (ההגדרות של חלוקת המינים בהלכה אינן תלויות בחלוקה הבוטנית-מקצועית). 2) בהרבה מקרים המוכר גם אינו יודע אם השתיל מורכב, או על מה הוא מורכב, משום שההרכבה אינה נעשית בחנות המוכרת שתילים אלא במשתלות מיוחדות המשווקות לחנויות. השתיל מגיע לחנות רק אחר שהושלם האיחוי בין שני חלקי ההרכבה, ובחלק מהמינים כלל לא ניכר שנעשתה בו הרכבה.
ב] חלק מהמוכרים אינם נאמנים על דבר זה על פי כללי ההלכה של נאמנות על איסורים, בפרט כאשר בחנות נמכרים גם שתילים המורכבים באיסור.
לפיכך הרוצה לקנות שתילים ממינים בהם שמצויה בהם הרכבה אסורה או ספק אסורה עליו לקנותם רק ממשתלה מפוקחת כדין, למידע אודות משתלה כשרה העומדת תחת פיקוח ניתן לפנות לבית ההוראה שעל ידי בית המדרש 'אמונת איש' בטלפון: 026488888 בשלוחה 31 או לחץ כאן >>

כיצד לנהוג בעצים שמצויה בהם הרכבה אסורה – אחר קניה או שתילה?

שתילים ממינים שמצויה בהם הרכבה אסורה, ואפילו רק ספק הרכבה אסורה, אסור לנוטעם באדמה.
אמנם אם כבר נטעום באדמה, הדין כך: אם השתילים הם מורכבים בוודאי במין אחר, אסור לקיימם ויש לעוקרם. אך אם הם מורכבים במין שהוא ספק מינו, מותר בדיעבד להשאירם בקרקע ואף להשקותם ולטפל בהם.
נציין כי לפי המציאות כיום, רוב שתילי ההדרים הם מורכבים על 'ספק מינם'. וכמו כן חלק מן המינים שהוזכרו לעיל הם ספק מורכבים על 'אינו מינו', בכל מקרה כזה עלינו להיוועץ במורה הוראה מוסמך הבקי בתחום זה של הרכבות מותרות ואסורות על מנת לנסות לדעת על מה מורכב העץ ומה דינו.
ניתן לפנות לבית ההוראה שעל ידי בית המדרש 'אמונת איש' במסגרתו פועלים רבנים הבקיאים בתחום זה.