חוברת הלכות כלאים בשפה האנגלית

חוברת הלכות כלאים בשפה האנגלית

Rabbi Shmuel Pliskin

מחיר: 12 ₪

,Covers all the laws of Kil'ayim and their practical applications

.explained clearly and simply

.Translated into English by Rabbi Reuven Butler Shlita