תלמוד ירושלמי – פאה

תלמוד ירושלמי – פאה

רבני בית המדרש

מחיר: 80 ₪

אזל מהמלאי

מהדורת קרן רא"ם

נערך ונכתב על ידי הרב אלחנן כהן שליט"א.

על הדף הובאו: שינויי נוסחאות, ילקוט ראשונים, ביאורי הגר"א וברכת כהן.

נוספו עליהם: ירושלמי נוסחת הרש"ם ופירושו, ירושלמי מהדורת אמסטרדם עם פירוש מהר"א פולדא וניר, ירושלמי דפוס וילנא עם פירוש פני משה ורדב"ז, משניות עם פירושי רבותינו הראשונים, משניות עם פירושי הרע"ב, תוס' יו"ט ועוד, לקט סוגיות עיקריות מן תלמוד בבלי.

בהוצאת המכון ללימודי המוות התלויות בארץ שע"י ביהמ"ד גבוה להלכה בהתיישבות.