תלמוד ירושלמי – ערלה

תלמוד ירושלמי – ערלה

רבני בית המדרש

מחיר: 80 ₪

אזל מהמלאי 

מהדורת קרן רא"ם

נערך ונכתב על ידי הרב יוסף שלמה סטפנסקי שליט"א.

על הדף הובאו: שינויי נוסחאות, ילקוט ראשונים, ביאורי הגר"א וברכת יוסף

נוספו עליהם: ירושלמי נוסחת הרש"ס ופירושו, ירושלמי מהדורת אמסטרדם עם פירוש מהר"א פולדא וניר, ירושלמי דפוס וילנא עם פירוש פני משה ורדב"ז, משניות עם פירושי רבותינו הראשונים, משניות עם פירושי הרע"ב, תוס' יו"ט ועוד, לקט סוגיות עיקריות מן תלמוד בבלי.

בהוצאת המכון ללימודי המוות התלויות בארץ שע"י ביהמ"ד גבוה להלכה בהתיישבות.