שערי עיון שביעית

שערי עיון שביעית

הרב שמחה אדלשטיין שליט"א

מחיר: 35 ₪

לימוד מסכת שביעית לפי סוגיות, עיונים וביאורים בנושאים רבים, מראי מקומות, הערות וציונים מסודרים לפי סדר המשניות על פרקים א' ב' ד' ז' ח' ט' ממסכת שביעית.