שמיטה להלכה ולמעשה

שמיטה להלכה ולמעשה

הרב שאול ריכנברג שליט"א

מחיר: 12 ₪

קיצור הלכות שביעית, עפ"י הספר "משפטי ארץ" מאת הרב שאול רייכנברג שליט"א והרב ירחמיאל דוברוביצר שליט"א.