שביעית חקר ועיון

שביעית חקר ועיון

הרב קלמן כהנא זצ"ל

מחיר: 30 ₪

ירושלמי מסכת שביעית חקר ועיון – הגהות וביאורי הגר"א על סדר הירושלמי בערכית ראש ביהמ"ד הרב קלמן כהנא זצ"ל.