ערכי שמיטה

ערכי שמיטה

הרב מרדכי עמנואל שליט"א

מחיר: 30 ₪

אוצר ערכים ומושגים הנוגעים להלכות שביעית ומהווים כלי עזר להעמקת הידיעות בפרטי המצווה מתוך עיון במקורות.