נחשוני השמיטה

נחשוני השמיטה

מזכרת בתיה

מחיר: 30 ₪

סקירה היסטורית על מסירות הנפש של מתיישבי "מזכרת בתיה" לשמירת השמיטה.