נחשוני השמיטה

נחשוני השמיטה

מזכרת בתיה

מחיר: 30 ₪

סקירה הסטורית על מסירות הנפש של מתישבי "מזכרת בתיה" לשמירת השמיטה.