משפטי ארץ

משפטי ארץ

אוצר הלכות א"י - הלכה למעשה, מהדורה חדשה - מהדורת פרידמן

מחיר: 80 ₪

אוצר הלכות א"י- הלכה למעשה

לקראת שנת השמיטה יצא לאור במהדורה חדשה ומתוקנת – מהדורת פרידמן

אוצר בלום של כל פרטי ההלכות של המצוות התלויות בארץ הנוגעות למעשה פרי עמלם של הרב שאול רייכנברג (שביעית, ערלה, חלה, כלאים) והרב שמחה אדלשטיין (תרו"מ). הספר ערוך בבהירות וכולל את מקורות ההלכה בש"ס, ראשונים ואחרונים. בנוסף ישנו מפתח מפורט עם אלפי ערכים המיקל מאוד על הלומדים והמעיינים.