משניות דברי שיר – שביעית

משניות דברי שיר – שביעית

הרב שאול רייכנברג שליט"א

מחיר: 28 ₪

פירוש חדש בשפה בהירה מעוטר בהערות וסיכום הלכה למעשה בכל משנה. בסופו מצורף קונטרס מראי מקומות ללימוד מסכת שביעית.

יצא לאור במהדורה חדשה לקראת שנת השמיטה הבעל"ט.