משניות דברי שיר – חלה ערלה ביכורים

משניות דברי שיר – חלה ערלה ביכורים

הרב שאול רייכנברג שליט"א

מחיר: 28 ₪

ביאור תמציתי המסביר את דברי המשנה בבהירות רבה בשפה קלה ופשוטה, תוך שימת דגש על קירוב המושגים ההלכתיים והמציאות החקלאית ללב הלומדים. תוספת פסקי הלכה מגדולי הפוסקים, לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, וכן מראי מקומות מסודרים ומקיפים, המאפשרים ללומד להעמיק בלימוד המשנה ובסוגיות הסובבות אותה.

ספר זה שנערך ע"י הגאון רבי שאול ריכנברג שליט"א מרבני ופוסקי בית המדרש, מצטרף לספריו הקודמים על המשניות, אשר כבר נתקבלו בהתלהבות רבה בקרב הלומדים.