מצוות הארץ

מצוות הארץ

הרב קלמן כהנא זצ"ל

מחיר: 30 ₪

ספר מקיף לכל הלכות ומצוות התלויות בארץ ומבוסס על פסקי מרן בעל החזון איש זצללה"ה מאת תלמידו הרב קלמן כהנא זצ"ל.