מבוא לתרו"מ

מבוא לתרו"מ

הרב אליקים שלנגר זצ"ל

מחיר: 130 ₪

ד' חלקים

ספר חובה לכל המבקש להיכנס ולעיין בשערי ההלכות של תרו"מ. ייחודם של הספרים בסגנונם הבהיר ובירידה לעומק ההלכה באופן המאפשר את הבנת הפסיקה על סמך המקורות.