מבוא לתרו"מ

מבוא לתרו"מ

הרב אליקים שלנגר שליט"א

מחיר: 100 ₪

ג' חלקים

ספר חובה לכל המבקש להיכנס ולעיין בשערי ההלכות של תרו"מ. ייחודם של הספרים בסגנונם הבהיר ובירידה לעומק ההלכה באופן המאפשר את הבנת הפסיקה על סמך המקורות.