מבוא לשביעית

מבוא לשביעית

הרב אליקים שלנגר שליט"א

מחיר: 35 ₪

ספר חובה לכל מבקש להיכנס ולעיין בשערי הלכות שביעית ממקורן ועד פסיקתן.