מבוא לשביעית

מבוא לשביעית

הרב אליקים שלנגר זצ"ל

מחיר: 35 ₪

ספר חובה לכל מבקש להיכנס ולעיין בשערי הלכות שביעית ממקורן ועד פסיקתן.