כפתור ופרח

כפתור ופרח

אשתורי הפרחי רבם של הרמב"ן ובעל ספר התרומות.

מחיר: 130 ₪

הספר היחיד מרבותינו הראשונים המקיף את ההלכות הנוגעות למצוות התלויות בארץ. נדפס מחדש לאחר הגהה עפ"י כמה כת"י בתוספת מראי מקומות, הערות, ציונים, מפתחות לתנ"ך והש"ס ועוד.

בעל 3 כרכים.