ישא יוסף ח"ב – יו"ד זרעים

ישא יוסף ח"ב – יו"ד זרעים

הגר"י אפרתי שליט"א

מחיר: 35 ₪

פסקי הלכות בד' חלקי שו"ע ממרן רבנו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל. נכתב ע"י תלמידו- נאמן ביתו, ראש ביהמ"ד, הרב יוסף אפרתי שליט"א.

כולל משא ומתן בהלכה כדרכה של תורה ממה שדן משך עשרות שנים קדם מו"ר מרן זצוק"ל וגדולי ישראל נוספים.

הספר הנ"ל הוא חלק מסט שלם בעל ו' כרכים.

לכרך ד' נוסף מפתח ערכים מפורט לכרכים א'-ד'.

מחיר הסט כולו 160 ש"ח