ישא יוסף ח"ו – אבן העזר – חושן משפט חדש!!!!!

ישא יוסף ח"ו – אבן העזר – חושן משפט חדש!!!!!

הגר"י אפרתי שליט"א

מחיר: 35 ₪

פסקי הלכות בד' חלקי שו"ע ממרן רבנו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל. נכתב ע"י תלמידו- נאמן ביתו, ראש ביהמ"ד, הרב יוסף אפרתי שליט"א.

כולל משא ומתן בהלכה כדרכה של תורה ממה שדן משך עשרות שנים קדם מו"ר מרן זצוק"ל וגדולי ישראל נוספים.

הספר הנ"ל הוא חלק מסט שלם בעל ה' כרכים

מחיר הסט כולו 160 ש"ח

כתבה במוסף שבת קודש – ישא יוסף ח"ו