ישא יוסף ח"ד – אורח חיים ח"ג

ישא יוסף ח"ד – אורח חיים ח"ג

הגר"י אפרתי שליט"א

מחיר: 35 ₪

פסקי הלכות בד' חלקי שו"ע ממרן רבנו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל. נכתב ע"י תלמידו- נאמן ביתו, ראש ביהמ"ד, הרב יוסף אפרתי שליט"א.

כולל משא ומתן בהלכה כדרכה של תורה ממה שדן משך עשרות שנים קדם מו"ר מרן זצוק"ל וגדולי ישראל נוספים.

הספר הנ"ל הוא חלק מסט שלם בעל ה' כרכים.

מדברי מר"ן על כתב היד:

בס"ד, ניסן תש"ע

לכבוד ידידי איש חי רב פעלים

הגאון מוהר"ר יוסף אפרתי שליט"א

ראש ביהמ"ד להלכה בהתישבות

ברכה ושלו' רב,

קיבלתי את ביכורי פרי תנובתו אשר בשם

"ישא יוסף" יקרא העוסק בבירור ההלכה

בענינים רבים במצוות התלויות בארץ

מתוך מקורות נאמנים בש"ס ופוסקים.

והנני לברכו, יהי ד' אלוקיו עמו להמשיך

ולחבר עוד ספרים לתועלת הרבים

מתוך שלות הנפש והרחבת הדעת.

בברכת התורה

יוסף שלו' אלישיב

מחיר הסט כולו 150 ש"ח