ירושלמי תרומות חלק א' – חדש!!

ירושלמי תרומות חלק א' – חדש!!

רבני בית המדרש

מחיר: 80 ₪

פרקים א-ה מהדורת קרן רא"ם

ביאור הירושלמי בשפה ברורה וקולחת בליווי הערות והרחבות להוגים ומעיינים, ועליהם פירוש הגאון מוילנא לירושלמי וליקוט דברי הראשונים הפזורים בכל הש"ס הנוגעים להלכות הירושלמי.
וכמובן כמסורת כרכי הירושלמי מצורפים גם מהדורות הירושלמי הותיקות והמפרשים העיקריים לפי נוסחותיהם והגהותיהם הכל מזוקק ומוגה בניפוי הטעויות והשיבושים, ובתוספת המשניות עם פירושי הראשונים והאחרונים. ובאחרית הכרך קובץ הסוגיות מהבבלי שבהם נידונו הנושאים במסכת זו, להקל על המעיין.