חוברת תרו"מ

חוברת תרו"מ

הרב שאול רייכנברג שליט"א

מחיר: 12 ₪

חוברת הכוללת את הלכות הפרשת תרומות ומעשרות בשפה ברורה, מבאר את נוסח ההפרשה ודרכי ההפרשה הטכנית בכל האפשרויות המצויות.

החוברת יצאה גם בשפה האנגלית.