חוברת קיצור הלכות כלאי זרעים וכרם

חוברת קיצור הלכות כלאי זרעים וכרם

בעריכת הגאון רבי שמואל פליסקין שליט"א

מחיר: 6 ₪

קיצור הלכות כלאי זרעים וכרם. החוברת כוללת דיני הרחקה בין מיני צמחים, טבלת הרחקות, שיעור הרחקות בעציצים ובאדניות, ומבוא לכלאי גפן וכרם.