חדש! ארחות שביעית

חדש! ארחות שביעית

צוות מקצועי בלווי רבני בית המדרש

מחיר: 35 ₪

ספר קיצור דיני שביעית, המקיף את כל דיני השביעית המעשיים, ערוך ומנוסח בבהירות מיוחדת.
 בראש כל פרק מבוא המקיף את שורשי הדינים והנדונים מהם נגזרות ההלכות המעשיות.
בסוף הספר מפתח מפורט ומעשי, ותמונות והסברים להנגשת ההבנה במלאכות הקרקע ובמושגים הבוטניים, הנצרכים להבנת הלכות השביעית.

מותאם גם לילדי התתי"ם.