ושבתה הארץ

ושבתה הארץ

ד"ר משה זקס

מחיר: 25 ₪

דפי הדרכה בתחומי החקלאות לשנת השמיטה בהוצאת המכון לחקר החקלאות עפ"י התורה.