גינוני שביעית

גינוני שביעית

רבני בית המדרש

מחיר: 12 ₪

חוברת בהירה וערוכה בצורה גרפית הכוללת בתוכה הנחיות לטיפול בגינות הנוי בשנת השמיטה.