חדש! גינוני שביעית

חדש! גינוני שביעית

צוות מקצועי בלווי רבני בית המדרש

מחיר: 10 ₪

חוברת בהירה ויסודית הכוללת הנחיות לטיפול בגינות הנוי בשנת השמיטה.