תגיות קשורות

מה היא 'קדושת שביעית'?

ארבע מצוות נוהגות בפירות שנת השביעית מן התורה, וחכמים הוסיפו ותיקנו דינים נוספים. ואת כלל ההלכות הנוהגות בפירות השביעית נוהגים לכנות בשם: 'קדושת שביעית'.

המצוות הנוהגות בפירות שביעית מן התורה:

  • להפקירם לכל. שנאמר (שמות כג, יא): "וְהַשְּׁבִיעִת תִּשְׁמְטֶנָּה וּנְטַשְׁתָּהּ".
  • שלא להפסידם. שנאמר (ויקרא כה, ו): "וְהָיְתָה שַׁבַּת הָאָרֶץ לָכֶם לְאָכְלָה", ודרשו חכמים: "לאכלה" – ולא להפסד.
  • שלא לסחור בהם. דרשו חכמים: "לאכלה" – ולא לסחורה.
  • לבערם בזמן הביעור. שנאמר (ויקרא כה, ז): "וְלִבְהֶמְתְּךָ וְלַחַיָּה אֲשֶׁר בְּאַרְצֶךָ תִּהְיֶה כָל תְּבוּאָתָהּ לֶאֱכֹל" ודרשו חכמים: "כלה לחיה בשדה, כלה לבהמתך מן הבית".
  •  

הדינים הנוהגים בפירות שביעית מתקנת חכמים:

שלא להוציא פירות שביעית לחו"ל, שלא לנהוג בהם בדרך ביזיון, ועוד.

את כל הדינים הנוהגים בגידולי השביעית נוהגים לכנות בשם: 'קדושת שביעית'.

באילו גידולים יש קדושת שביעית?

כדי שתחול קדושת שביעית בגידולים, צריך שיתקיימו בהם שלושה תנאים:

 

האם יש קדושת שביעית בפירות שגדלו ביד נכרי?

נחלקו בדבר גדולי הפוסקים:

לדעת הבית יוסף – אין בהם קדושת שביעית, וכך הוא מנהג רבים מאנשי ירושלים.

לדעת המבי"ט – יש בהם קדושת שביעית, וכך נקט מרן החזון איש, וכך הוא מנהג רבים מבני הישוב החדש.

האם יש קדושת שביעית במה שגדל בעציצים?

כן, גם הפירות הגדלים בעציצים קדושים בקדושת שביעית.

עציצים שאינם נקובים (שאינם יונקים מן הקרקע), העומדים בבית (תחת התקרה), בשעת הצורך מקלים שאין במה שגדל בהם קדושת שביעית. כדי לקבוע האם העציץ נחשב ל'עציץ שאינו נקוב' עיין במאמר העציצים בשמיטה.

אולי יענין אותך גם...