חזון, ערכים ומטרות

"הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים"

המצוות התלויות בארץ מבטאות את חיבתו המיוחדת של הקב"ה לארץ ישראל ואת הקשר המהותי בין עם ישראל לארצו.

במשך קרוב לאלפים שנה, כשעיקר העם היהודי היה בגלות,  לא זכינו לקיים מצוות אלו והעיסוק בהן היה מועט. עם שוב עם ישראל לארצו במאה השנים האחרונות, אנו עדים לפריחת החקלאות בבחינת "ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל…" (יחזקאל ל"ו).

נדרשת כעת העמקה רבה בלימוד פרטי המצוות התלויות בארץ בקרב הדור הצעיר ובקרב הציבור הרחב על מנת "להשלים את הפער" שנוצר במאות השנים בהן העם גלה מארצו.

בית המדרש חרט על דגלו לעסוק בתחום זה ולהפכו לחלק אינטגרלי מתחומי הלימוד במוסדות החינוך. לשם כך מפעיל בית המדרש מגוון רחב של תכניות חינוכיות המיועדות לבני הדור הצעיר, לציבור הרחב ולאנשי מקצוע מהתחום.

הפעילויות השונות כוללות הוצאת מערכי לימוד לבתי הספר, הרצאות וימי עיון, הקמת מרכז למידה חוייתי ועוד.

אנו, בבית המדרש, נמשיך בפיתוח התכניות החינוכיות מתוך תחושת אחריות וזכות גדולה כאחת.

מרכז למידה "אמונת ארץ"

אחת מן המטרות המרכזיות בהקמת בית המדרש להלכה בהתיישבות הייתה הגברת המודעות לשמירת מצוות התלויות בארץ בקרב ציבור רחב ככל האפשר. ראשית העשייה היא ידיעת המצווה והבנתה-  "להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד". לאחר מכן, בידינו "לשמור ולעשות ולקיים".

מיסוד קיום התורה הוא חינוך הילדים "חנוך לנער" ואז "גם כי יזקין לא יסור ממנה". ישנן מצוות שכל תינוק, ילד ונער רואה את קיומן בבית הוריו וטועם 'עם חלב אמו', קדושת השבת מוטבעת בילד מבית הוריו, תפילת שחרית היא לחם חוקו ומצוות תפילין – משאת נפשו. ברם, ישנן גם מצוות שעל פי רוב "אין להן בית אב". ביניהן חלק מן המצוות התלויות בארץ.

בית המדרש מצא, שכדי להחדיר את המצוות התלויות בארץ ולקרב אותן אל הלב, יש להנחילן דווקא מטל הילדות. לצד הפעילות הענפה של לימוד סוגיות בבית המדרש, מתן מענה לציבור הרחב והוצאת ספרות הלכתית, ייסדנו את מרכז הלמידה החווייתי "אמונת ארץ" לצעירי הצאן. במרכז הלמידה מכירים הבנים והבנות את פרטי המצוות התלויות בארץ. הלימוד מועבר באמצעות שימוש בעזרי המחשה חדישים וכולל למידה 'רגילה' לצד למידה מהנה וחווייתית.

בנוסף להקמת מרכז הלמידה אנו שוקדים על פיתוח אמצעי הוראה עבור תלמידי מערכת החינוך. חוברות הלימוד שפיתח בית המדרש מסייעות ללימוד סדור של הנושא בין כותלי מוסדות הלימוד ולהטמעת פרטי ההלכות.

אנו תקווה כי חפץ ה' יצלח בידינו ובזכות לימוד המצוות התלויות בארץ נזכה לישב "איש תחת גפנו ותחת תאנתו" ועינינו תחזינה בביאת גואל במהרה בימינו, אמן

למידע נוסף >>

    להזמנת פעילות - צרו קשר