שנת תשע"ו – השנה השמינית – היא שנת מעשר שני

בשנה זו מתחילים להגיע לחנויות ולשווקים מיני ירקות שנזרעו לאחר השמיטה החייבים  בהפרשת תרומות ומעשרות וחילול מעשר שני. ולכן כדאי להימנות על קרן המעשרות בכדי שתוכלו לחלל את המעשר שני שלכם על המטבעות שבקרן.

ניתן לקבל פרטים נוספים במשרדי בית המדרש. או דרך האתר.