ראש בית המדרש הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א יענה לשאלות הלכתיות

במסגרת בית ההוראה ע"ש הרב רוזנברג זצ"ל – יענה ראש בית המדרש לשאלות הלכתיות.

בטלפון: 02 -6488888 שלוחה 5

בימים ראשון , שני ושלישי.

בין השעות: 12:00-12:30

שאר רבני בית ההוראה עונים לשאלות הלכתיות בטלפון הנ"ל שלוחה 31.