פרחים: לצערנו בתקופה זו אין כשרות לפרחים, ואודות השימוש בהם – ינהג כל אחד לפי הוראת רבותיו.