תחילת שווק פירות בתוצרת ללא חשש שביעית – נכון לתאריך י' סיון תשע"ו

  • אתרוג – י"ז סיון

  • לונגן – י"ז סיון

  • מנגו – יש כבר בחנויות מנגו חדש

  • ענבי יין – י"ז סיון

  • חבוש – כ"ו סיון

  • אנונה – כ"ו סיון

  • לימון – סיון (כרגע רק לימונים ירוקים)

  • תפוח עץ – יש כבר בשווקים בתאריך זה מתחילים להגיע תפוחי ענה ועוד זנים בכירים שהם חדשים אך הזנים שהיו בחורף עדיין משווקים משנת שמיטה שאוכסנו בקירור.

  • חומוס – כ"ה סיון חשוב לציין שיש עדיין חומוס ישן משמיטה שאסור באיסור ספיחין.