פירות הדר נכנסים לקדושת שביעית בו' אלול

אי לכך יש לקנות את פירות הדר במקומות בעלי השגחה על השביעית.

למידע נוסף על שאר הפירות והירקות הורד את הלוח מועדים לשמיטה.

לוח תאריכים לשנת השמיטה תשעה