מידע על איסור חדש

אנו מפרסמים את התאריכים שבהם מצוי חדש במוצרים מארה"ב וקנדה.

מדגישים שהתאריכים להלן מתייחסים אך ורק לתבואה מארה"ב וקנדה והתאריכים הם ע"פ השערה של בעל מקצוע. בתאריכים המפורטים המוצרים עלולים להגיע לחנויות בארה"ב, אנו מניחים שהמוצרים עלולים להגיע לארץ סמוך לאותם התאריכים.

חיטה (אביבית): אמצע אוגוסט

שעורה: תחילת ספטמבר

שבולת שועל: סוף יוני

את המידע קבלנו מר' יוסף הרמן שליט"א מיסד מוציא לאור  של GUID TO CHODOSH    ("מורה הדרך לחדש"). תודתנו לרב יצחק גייל שליט"א  על השגת המידע.