למתעניינים בעבודות גינון ע"י גננים שומרי שביעית,

ניתן לקבל במשרדי ביהמ"ד רשימת גננים שומרי שביעית.

טל' 026488888

bhl@bhl.org.il