לוח מועדים לשמיטה

לוח תאריכים לקדושת שביעית ואיסור ספיחין לשנת השמיטה תשע"ה.

קדושת שביעית- יבול הגדל בארץ ישראל בשנת השמיטה.
לדעת החזו"א גם יבול הגדל אצל נכרי קדוש בקדושת שביעית, אמנם בירושלים- נהגו שאין קדושת שביעית בפירות נכרים.

איסור ספיחין-  ירק שתחילת גידולו היה בשנת השמיטה, ותבואה וקטניות (גידולי גרגרים) שהגעתם לשליש גידול הגרגיר היה בשמיטה, אסורים באכילה ובשימוש. בגידולי נכרים אין איסור ספיחין.

המועדים בלוח מתייחסים לשיווק תוצרת טרייה ואינם מתייחסים לפירות המשתמרים בהקפאה, שימורים, או כל אחסון לאורך זמן.

לוח תאריכים לשנת השמיטה תשעה